Zapošljavanje

 

APLIKACIJA ZA ZAPOSLENJE

APLIKACIJA ZA ZAPOSLENJE (Interna regrutovanje)


Konkurs za Avansiranje: Visoki zvaničnik za prihode i troškove; Visoki zvaničnik za budžet i financije Izvršni direktor - Preduzeće: Novo energetsko preduzeće Kosova a.d.Generalni savetnik/ sekretar preduzeća - Novo energetsko preduzeće Kosova a.d.Finansijski direktor - Novo energetsko preduzeće Kosova a.d.Konkurs: Viši službenik za energetsko mineralnu energiju, nemetalne resurse i bilans Zahtjev za Zapošljavanje - NKECNova Kosovska Energetska Preduzeče Dd NKEP: 1. Glavni Izvršni Direktor 2. Glavni Finansijski Službenik / Blagajnik 3. Generalni savetnik / Korporativni sekretarIzjavu pod Zakletvom - NKEPKonkurs za Avansiranje - Direktor Pravnog DepartmanaKonkurs za avansiranje - Viši službenik za metalske mineralne resurse i balans Obaveštenje za produzavanje roka za prijave; Rukovodioc sektora za planiranje; Službenik za praćenje informacija i medijaRukovodioc sektora za planiranje - EZHESlužbenik za praćenje informacija i medija - tri (3) meseca sa mogućnošću produženja KONKURS ZA AVANSIRANJE - Rukovodioc divizije mineralnih resursa i bilansaOBAVESTENJE - O ukidanja Konkursa za UnapredenjeKONKURS ZA AVANSIRANJE: Rukovodioc sektora za planiranje Konkurs: Predsednik Odbora Regulatornog ureda za energiju (RUE)ZAHTJEV ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA ODBOR DIREKTORA - RUEDEKLARACIJA POD ZAKLETVOM - RUEKontrolni list kriterijuma aplikacije za Predsednik Odbora Regulatornog ureda za energiju

KOSOVO IN UNESCO