Zapošljavanje

APLIKACIJA ZA ZAPOSLENJE

APLIKACIJA ZA ZAPOSLENJE (Interna regrutovanje)


OBAVEŠTENJE O SUSPENZIJI KONKURSA ObaveÅ›tenje O otkazivanje rezultata Konkursa za zapoÅ›lanje za poziciju:Čuvar objekta DMKM “TREPÇA”Produzavanje roka za prijave: Viši zvaničnik za politiku rudarstva i strategijuO B A V E Š T E N J E o poništenju Konkursa za poziciju: KAEEO B A V E Š T E N J E o poništenju Konkursa za poziciju: Viši službenik za komuniciranje sa javnošćuKonkurs: Viši zvaničnik za politiku rudarstva i strategiju Konkurs: Viši izvršni zvaničnik Konkurs: Viši službenik za nabavku Konkurs: Rukovodilac Sektora za promociju i razvoj projekata; Rukovodioc Sektora za praćenje i izveštavanje Obaveštenje za produzavanje roka Za prijave: Viši Službenik za Komuniciranje sa JavnošćuKonkurs: Viši službenik za komuniciranje sa javnošću Obaveštenje za produzavanje roka za prijave: Zvaničnik za odrźavanje web straniceKonkurs: Departman EnergijeKonkurs: Zvaničnik za odrźavanje web stranice Obaveštenje Za Produzavanje Roka Za Prijave Kosovska Agencija za Energetsku EfikasnostKonkurs: Kosovska agencija za Energetsku efikasnost Konkurs: Roje e sigurimit te objektit - Muzeu Shteteror i Kristaleve dhe Mineraleve "Trepća"Konkurs za avansiranje: Viši službenik za komuniciranje sa javnošću Konkurs za avansiranje: Rukovodioc javne komunikacije Obaveštenje za produzavanje roka za prijave: Projektni menadžer / Jedinica za implementaciju projekta „Kosova e Re”Obaveštenje za produzavanje roka za prijave: Predsednik Odbora Regulatornog ureda za energijuKonkurs za avansiranje: Interni revizor Obaveštenje za produzavanje roka za prijave: Inspektor za toplotnu energiju i Inspektor za električnu energijuAplikacija za zaposlenje -Projektni menadžer "Kosova e Re"Konkurs: Projektni menadžer / Jedinica za implementaciju projekta „Novo Kosovo” DEKLARACIJA POD ZAKLETVOM - ORUEKONKURS Predsednik Odbora Regulatornog ureda za energijuAPLIKACIJA ZA ZAPOSLENJE ZA ORUELista kontrolluese e kritereve te aplikacionit per kryesues Bordi ZRE - 2019KONKURS: INSPEKTOR ZA TOPLOTNU ENERGIJU I INSPEKTOR ZA ELEKTRICNU ENERGIJUKONKURS ZA UPRAVNOG DIREKTORA - KOSOVSKI FOND ZA ENERGETSKU EFIKASNOSTKONKURS: NOVO ENERGETSKO PREDUZEĆE KOSOVA A.D. - FINANSIJSKI DIREKTORNOVO ENERGETSKO PREDUZEĆE KOSOVA A.D. Generalni savetnik/ sekretar preduzeća

KOSOVO IN UNESCO