Održava se sastanak o razvoju gasnog sektora na Kosovu

 

Priština, 31.01.2020 - Zajednička delegacija iz Millennium Challenge Corporation (MCC), U.S. Army Corps of Engineers (USACE), Blac and Veatch (B&V), kao i predstavnici Kosovskog Compact Development posetili su danas Ministarstvo ekonomskog razvoja (MER), gde su ih dočekali šef odeljenja za energetiku MER, g. Luan Morina sa saradnicima, u cilju koordinacije razvojnih aktivnosti gasnog sektora na Kosovu.

 

G. Morina je veoma cenio saradnju i posvećenost Vlade SAD, gde je putem institucionalne i programske zastupljenosti kontinuirano podržavao razvoj energetskog sektora u Republici Kosovo.

 

Na sastanku su strane upoznate sa ukupnim razvojem energetskog, zakonodavnog, strateškog i programskog sektora, sa posebnim akcentom na razvoj gasnog sektora na Kosovu.

 

Takođe je diskutovanoi o poslednjoj aktivnosti karaktera studija - studiji izvodljivosti, koju su podržali MCC i Kosovo Compacat Energy Sector, gde će termini preporuka pripremljeni unapred, ostvariti od strane US Army Core of Engineers (USACE) u saradnji sa Black & Veatch (B&V), Abkons, Navita i drugih.

 

Nadalje, strane su se složile da nastave ovaj redovni sastanak u svrhu koordiniranja aktivnosti, do završetka ovog procesa, koji će morati da rezultira stvaranjem preduslova za primenu gasne infrastrukture u Republici Kosovo.

KOSOVO IN UNESCO