Luka u SAD-u želi podršku za fakultet za elektroniku

Nakon posete Sjedinjenim Američkim Državama, ministar Lluka je, između ostalog, održao važne sastanke za obnovu elektrotehničkog fakulteta na Univerzitetu u Prištini, koji rizikuje zatvaranje.

U narednih deset godina, 3 milijarde evra biće uloženo u energetski sektor i bez sumnje će ove investicije generisati nova radna mesta, ali problem sa kojim se ovaj sektor suočava je razvoj novih ljudskih kapaciteta.

Elektrotehnički fakultet na UP zbog nedostatka osoblja je zatvorio master i doktorske studije, a takođe je ugrožena i smer bachelor.

Tokom boravka u Vašingtonu, ministar Lluka je održao dva veoma važna sastanka u cilju pronalaženja rešenja za ovaj problem.

On se sastao sa predsednikom Američkog saveta za međunarodno obrazovanje g. David Patton, zamenikom direktora USAID-a, Alexander Sokolowski i direktorom USAID-a za Evropu Cristinom Olive, od kojih je tražio pomoć za oživljenje elektrotehničkog fakulteta.
Ministar MER-a je zatražio da se vidi mogućnost dodele stipendija za magistarske i doktorske studije na ovom fakultetu kako bi se stvorili novi predavački kapaciteti.

Druga pomoć koju je ministar Lluka tražio bila je dovođenje dva američka profesora iz USA da predavaju punim radnim vrijemenom kako bi se osigurala akreditacija za naredne godine, kao i da se stvori prilika za proučavanje na daljinu.

Podsećamo da je ministar Luke ranije okupio relevantne aktere u zemlji kako bi razgovarali o ovom pitanju.

KOSOVO IN UNESCO