Lluka primio je deegaciju "The Heritage Fondation "

Priština, 16.07.2018 - Minostar ekonomskog razvoja Valdrin Lluka primio je delegaciju ‘The Heritage Foundation’,koju je predvodio potpresednik , James Jay Carafano,  sa kojima je razgovarao o ukupnim  ekonomskim tokovima u zemlji.

Ministar Lluka ovom prilikom najavio je delegaciju ‘The Heritage Foundation’ , sa prioritetom Ministarstva ekonomskog razvoja, fokusirajući se na strateške sektore kao što su energetika i rudarstvo.

Rukovodilac MER je bio fokusiran na projekte koji su u procesu realizacije u energetskom sektoru, koji su i najveća direktna strana ulaganja u zemlji.

Između ostalog, on je najavio mere koje je preduzela Vlada Kosova za poboljšanje okruženja za strane investicije, navodeći ovde poboljšanje pravnog i institucionalnog okvira u cilju stvaranja pogodnosti za investitore.

Ministar Lluka, na osnovu iskustva ove fondacije, izrazio je svoju spremnost za saradnju u cilju poboljšanja ekonomskih politika i promocije investicionih mogućnosti na Kosovu.

Inače, "The Heritage Foundation" je nezavisna, neprofitna institucija, specijalizirana za stvaranje i promociju javnih politika i istraživanja zasnovanih na principima slobodnog preduzetništva, individualne slobode i tradicionalnih američkih vrednosti.

KOSOVO IN UNESCO