Lluka: Kosovo je konkretan korak ka digitalnoj regionalnoj transformaciji

Priština, 09.07.2019 - Ministar ekonomskog razvoja, Valdrin Lluka, boravi u Briselu, gdje učestvuje u dijalogu između Zapadnog Balkana i dijaloga Evropske unije o informacionim i komunikacijskim tehnologijama, sastanku čiji je domaćin bio komesar za digitalnu tehnologiju i ekonomiju Mariya Gabriel.

On je pozdravio pokretanje Digitalne agende za zemlje zapadnog Balkana, gdje je rekao da smo opredijeljeni za unapređenje regionalne saradnje u cilju stvaranja regionalne digitalne ekonomije.

"Kosovo je pozdravilo pokretanje Digitalne agende za zemlje zapadnog Balkana koju je Evropska komisija održala u Sofiji Bugarska u okviru digitalnih skupština prošle godine. Posvećeni smo saradnji sa zemljama Zapadnog Balkana i zemljama EU u cilju tranzicije regiona u digitalnu ekonomiju i koristi od ove digitalne transformacije kako bi se postigao brži ekonomski rast, više radnih mesta i bolje usluge za naše građane “, rekao je ministar Lluka.

Šef MER-a je takođe rekao da Vlada Kosova smatra da je sektor ITK  jedan od najvažnijih sektora u smislu ekonomskog razvoja i strukturne transformacije u društvu i ekonomiji zasnovanoj na znanju, i da se ozbiljno radi u ubrzanju koraka ka ovoj transformaciji kroz razvoj infrastrukture, pristupa i korišćenja ITK, jačanje ljudskog kapitala kako bi se maksimizirale prednosti tehnologije i stvorilo okruženje pogodno za razvoj tehnološke industrije kroz koju ITK stvara veliku priliku za povećanje broja zaposlenih, posebno kod mladih i žena.

Takođe, ministar Lluka je rekao da je Vlada Kosova prilagodila svoje zakonodavstvo sa EU, prilagođavajući regulaciju prikupljanja podataka za elektronsku komunikacijsku infrastrukturu, pokazao je da je adaptacija kompletirana Direktivi EU za sniženje troškova elektronske komunikacije, počevšiod avgusta 2019. Takođe, Kosovo je pokrenulo proces prilagođavanja Direktivi o mrežnoj i informacionoj bezbednosti i razvilo je zakon o elektronskoj identifikaciji i uslugama bezbednosti u elektronskim transakcijama.

U svom govoru, komesar za digitalne tehnologiju i ekonomiju Mariya Gabriel rekla je da smo nakon odobrenja digitalne agende prošle godine u Sofiji uspjeli odobriti prvi sporazum o roamingu i zatražili od ministara regiona da povećaju saradnju za uspostavljanje digitalnog tržišta.

"Iz digitalne agende koja je odobrena u Sofiji prethodne  godine uspeli smo da u roku od jedne godine imati prvi sporazum o roamingu i očekuje se da će mnogo fondova  BR-a koriste od strane  država zapadnog Balkana koje imaju za cilj pomoći ovim zemljama u ostvarivanju ciljeva digitalne ekonomije. Tražim od ministara u regionu da podrže ovaj sektor kako bi se povećala saradnja u cilju stvaranja zajedničkog digitalnog tržišta, eliminiranjem nepotrebnih birokratskih procedura “, rekla je gđa. Gabrijel.

U pogledu regionalne povezanosti, gospodin Llauka je pokazao dostignuća Vlade Kosova u ovom pogledu.

"U smislu roaminga, zadovoljni smo što smo postigli sporazum između zemalja zapadnog Balkana, koji je sada počeo da se primjenjuje. Takođe, u smislu regionalne interkonekcije, korak po korak vodimo inicijativu za digitalno umrežavanje zemalja Balkana Svetske banke u cilju jačanja saradnje između naše regije s ciljem digitalne transformacije. U svjetlu mnogih projekata, cenimo da je projekat "Žene u tehnologiji" jedan od najuspješnijih koji je implementiran u mnogim mwstima  Kosova i pružio je vrlo dobre prakse ", rekao je Lluka.

Na kraju, on je rekao da Ministarstvo za inovacije i preduzetništvo promoviše preduzetništvo i inovacije kroz dodelu grantova i subvencija nevladinim organizacijama i malim i srednjim preduzećima.

KOSOVO IN UNESCO