Fatos Qerimi-Generalni SekretarFatos QerimiGeneralni Sekretar

Fatos Qerimi, generalni sekretar u Ministarstvu ekonomije i životne sredine, rođen je 01.05.1978.  godine u Prištini.


Završio je master studije – pravac: Administrativni ustav (Program Evropske komisije), Pravni fakultet Univerziteta u Prištini. Završio je još i značajan broj obuka i sertifikacija u oblasti izrade i razvoja zakonodavstva, usklađivanja zakonodavstva sa Aqui Communitare EU-a, upravni postupak kao i sertifikovan je u javnim nabavkama.


Fatos Qerimi, deo je civilne službe i javne uprave od 2004. godine, i držao je nekoliko položaja u Vladi Republike Kosovo.


Od avgusta 2004. do januara 2005. godine držao je položaj: viši službenik za praćenje opština u okviru Ministarstvu javnih službi. U januaru 2005. godine, g. Qerimi je unapređen na položaj: šef Odseka za reformu lokalne samouprave u okviru Ministarstva administracije lokalne samouprave, položaj na kojem je bio do jula 2012. godine.


Od jula 2012. do decembra 2013. godine držao je položaj: šef Odseka za izgradnju opštinskih kapaciteta, dok je od decembra 2013. do septembra 2017. godine bio šef Posebnog odseka za javne nabavke. Poslednji položaj pre nego što je postao generalni sekretar, g. Qerimi je bio direktora Odeljenja za pravne poslove i za praćenje opština u Ministarstvu administracije lokalne samouprave, gde je bio do 08.03.2018. godine. G. Qerimi je bio deo mnogih procesa za izradu i razvoj zakonodavstva u oblasti lokalne samouprave, javne uprave i civilne službe.


Od 09.03.2018. do 28.09.2020. godine, gospodin Qerimi držao je položaj generalnog sekretara u Ministarstvu za regionalni razvoj, da bi bio premešten na položaju gde se sada nalazi: generalni sekretar u Ministarstvu ekonomije i zaštite životne sredine.


Oženjen je i ima dvoje dece, otac je Olse i Oltija. Dobro govori srpski jezik i engleski jezik.


Kontakti:
E-mail: fatos.qerimi@rks-gov.net
Tel: + 381 38 200 215//35
Fax: + 381 38 200 215/49

    

KOSOVO IN UNESCO