Hamza Balje-Hamza Balje

Lični podaci

·        Rođen 13.09.1970 u Restelica-Dragaš

·        Oženjen, 3 dece

 

Obrazovanje

·        Ekonomski fakultet

 

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

·        2010-2014 poslanik u Skupstini Kosova

·        Privatni biznis (trgovina) proizvodnja prehranbenih proizvoda

 

Jezici osim maternjeg

·        Albanski, Bugarski, Engleski

 

Adresa

·        Prizren

Kontakti

·        Tel: +381 (0) 38 200 21 580

·        e-mail:hamza.balje@rks-gov.net

 

KOSOVO IN UNESCO