Vende Pune

 

KËRKESË PËR PUNËSIM

KËRKESA PËR PUNËSIM ( rekrutim të brendshëm)

Njoftim për pezullim të konkurseveNjoftim mbi anulimin e Konkursit për Avancim për pozitën:Udhëheqës i Divizionit të Standardeve dhe Rregullave Teknike në kuadër të Departamentit të EnergjisëNjoftim për anulim të konkursit: Roje e sigurimit të objektit MSHKM "Trepça"Vazhdim i afatit të konkursit: Zyrtar i Lartë për politika dhe strategji minerareNJOFTIM PËR Anulim te procedures se avancimit AKEE 2019Njoftim për vazhdimin e afatit të konkursit: Zyrtar i Lartë Ekzekutiv ; Zyrtar i lartë i prokurimit Njoftim për anulim të procedurës së rekrutimit - Zyrtar i Lartë i KomunikimitKonkurs: Zyrtari i Lartë për politika dhe strategji minerare Konkurs: Zyrtar i Lartë Ekzekutiv Konkurs: Zyrtar i Lartë i ProkurimitKonkurs: 1. Udhëheqës Sektori për Promovimin dhe Zhvillimin e Projekteve; 2. Udhëheqës i Sektorit për Monitorim dhe RaportimNjoftim për kandidatin e suksesshëm: Zyrtar për Mirëmbajtjen e Ueb Faqes Njoftim për vazhdimin e afatit të konkursit: Zyrtar i Lartë për Komunikim me PublikunNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - DSRRTNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - DBREKonkurs: Zyrtar i Lartë për Komunikim me Publikun NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar i Lartë për Planifikim dhe ProjekteNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar i Lartë për Zhvillim dhe Monitorim të Zbatimit të ProjekteveNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM -Zyrtar i Bazës së të dhënaveNjoftim për vazhdimin e afatit të konkursit: Zyrtar për Mirëmbajtjen e Ueb FaqesKonkurs: Departamenti i EnergjisëKonkurs: Zyrtar për Mirëmbajtjen e Web Faqes Vazhdim i afatit të konkursit: Agjencia e Kosovës për Efiçiencë të EnergjisëNjoftim për kandidatin e suksesshem - Roje e sigurimit të objektit /SHGJKKonkurs: Agjencia e Kosovës për Efiçiencë të Energjisë Konkurs: Roje e sigurimit te objektit - Muzeu Shteteror i Kristaleve dhe Mineraleve "Trepća"NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - ZYRTAR I LARTË PËR KOMUNIKIM ME PUBLIKUNKonkurs për avansim: Zyrtar i Lartë për Komunikim me Publikun NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Divizioni për Komunikim me PublikunNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Inspektor Energjisë ElektrikeNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Inspektor i Energjisë TermikeNjoftim për kandidatin e sukseshëm për Menaxher i Projektit të NJIP Kosova e ReKonkurs për avansim: Udhëheqës për Komunikim me Publikun ANULOHET konkursi për avancim për pozitën: Auditor i Brendshëm - AU/020 - 2 pozita, i shpallur me datë 8 prill 2019.Vazhdimi i afatit të konkursit: Menaxher i Projektit / Njësia për Implementimin e Projektit “Kosova e Re”Vazhdimi i afatit të konkursit: Kryesues i Bordit të Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE)Konkurs për Avancim: Auditor i Brendshëm Njoftim për vazhdimin e afatit të konkursit: Inspektor për Energji Termike dhe Inspektor për Energji ElektrikeKërkesa për punësim për Menaxher Projekti "Kosova e Re"Konkurs: Menaxher i Projektit/ Njësia për Implementimin e Projektit “Kosova e Re” DEKLARATA NËN BETIM - ZRREKonkurs për kryesues të Bordi ZRE KËRKESA PËR PUNËSIM PËR KRYESUES BORDI ZRRELista kontrolluese e kritereve te aplikacionit per kryesues Bordi ZRE - 2019KONKURS: INSPEKTOR PËR ENERGJI TERMIKE DHE INSPEKTOR PËR ENERGJI ELEKTRIKEKONKURS PËR DREJTOR MENAXHUES - FONDI I KOSOVES PËR EFIÇIENCË TË ENERGJISË KONKURS: ZYRTAR KRYESOR FINANCIAR - NDËRMARRJA E RE ENERGJETIKE E KOSOVËS SHANDËRMARRJA E RE ENERGJETIKE E KOSOVËS SHA - Këshilltar i Përgjithshëm/Sekretar i KorporatësNjoftim për kandidatin e suksesshëm NKEC sh.a.
njoftim-per-diskutim-publik

KOSOVO IN UNESCO