-

Biografia

 

 

Të dhënat personale

 

Emri dhe mbiemri

Usmen Baldzi

Adresa

Brod, Dragash

Telefon

+377 44 228781

E-mail

usmenb@yahoo.com; usmen.baldzi@rks-gov.net

Kombësia

Boshnjak

Data e lindjes

14.01.1963.

Gjinia

Mashkull

Statusi                             I martuar

 

 

Përvoja e punës

 

Data

Shkurt 2008 – gusht 2017

Vendi i punës

Zevendes Minister i Arsimit, Shkences dhe Tehnologjise

Punëdhënës

Qeveria e Republikes se Kosoves

 

Data

Nëntor 2003 – shkurt 2008

Vendi i punës

Drejtori per buxhet dhe financa

Punëdhënës

Komuna e Dragashit

 

Data

Shtator 2002 – gusht 2008

Vendi i punës

Profesor  i lendeve ekonomike

Punëdhënës

Shkolla e mesme Ruzhdi Berisha ne Dragash

 

Data                               Tetor 2000 – Nentor 2003

Vendi I punes                    Antar i Kuvendit

Punedhenes                      Kuvendi Komunal ne Dragash


 

Edukimi dhe arsim

 

Data

Gusht 2010

Kualifikimet

Master i ekonomise

Emri e institucionit

Fakulteti Ekonomik ne Shkup

 

Data

Korrik 1987

Kualifikimet

Ekonomisti i diplomuar

Emri e institucionit

Fakulteti Ekonomik ne Prishtine

 

 

Shkathtësitë dhe kompetencat personale

 

Gjuha amtare

Boshnjakisht

 

 

Gjuhë të huaja

Lexim

Shkrim

Komunikim

 

 

 

 

Shqip

I shkëlqyer

I shkëlqyer

I shkëlqyer

Anglisht

Mirë

Mirë

Mirë

njoftim-per-diskutim-publik

KOSOVO IN UNESCO