Kontakti

Njomzë Blakaj
Menaxhere e Projektit për Eficience të Energjisë dhe Energji te Riperteritshme
Email: njomze.blakaj@rks-gov.net
Tel: + 381 (0) 38 200 215 89


Luan Asllani
Specialist i Prokurimit - Projekti për Eficience të Energjisë dhe Energji te Riperteritshme
Email: Luan.Asllani@rks-gov.net
Tel: + 381 (0) 38 200 215 63

njoftim-per-diskutim-publik

KOSOVO IN UNESCO