Kontakti

ADRESA:
QEVERIA E KOSOVËS
MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK
SHESHI "ZAHIR PAJAZITI", NR.36
10000 PRISHTINË,
REPUBLIKA E KOSOVËS

 

KABINETI I MINISTRIT
Tel: 038/200 215-00; 215-01                            
Email: mimoza.muja@rks-gov.net 
            egzona.gashi@rks-gov.net

            fjolla.kllokoqi@rks-gov.net          
                                                       

KABINETIT I ZV. MINISTRIT
Gani Koci - Zëvendësministër
Tel: 038/200 215 97
Email:
doruntina.morina@rks-gv.net

KABINETI I ZV. MINISTRIT
Usmen Baldzi
- Zëvendësministër
Tel: 038/ 200 215-59; 215  77

E-mail: segja.vehapi@rks-gov.netKABINETI I ZV. MINISTRIT
Besnik Beka

Tel: 049-432-200

E-mail: besnik.beka@rks-gov.net


SEKRETARI I PËRGJITHSHËM
NAZMI ZENELAJ

Tel: +381 (38) 200215/35              
      +381 (38) 200215/03
Email: Nazmi.Zenelaj@rks-gov.net


DEPARTAMENTI I INTEGRIMIT EVROPIAN, KOORDINIMIT TË POLITIKAVE DHE ZHVILLIMIT EKONOMIK
U.D. Drejtor i Departamentit: Leonita Shabanai - Mullarama

Email: leonita.shabani@rks-gov.net
Tel: 038/200 215-34


DEPARTAMENTI I ENERGJISË
Drejtor i Departamentit: Luan Morina
Email: luan.morina@rks-gov.net
Tel: 038/200 215-09


DEPARTAMENTI I MINIERAVE
Drejtor i Departamentit : Skender Sallahu
Email: skender.sallahu@rks-gov.net
Tel: 038/200 215-13


DEPARTAMENTI I POSTË-TELEKOMUNIKACIONIT DHE TEKNOLOGJISË INFORMATIVE E KOMUNIKUESE
Drejtor i Departamentit: Agim Kukaj
Email: agim.kukaj@rks-gov.net
Tel: 038/200 215-86

DEPARTAMENTI LIGJOR
Drejtor i Departamentit: Alban Çollaku
Email: alban.collaku@rks-gov.net
Tel: 038/200 215-11


DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE SHËRBIMEVE TË PËRGJITHSHME
Drejtor i Departamentit: Agim Thaçi
Email: agim.thaci@rks-gov.net
Tel: 038/200 215-31


NJËSIA PËR POLITIKA DHE MONITORIM TË NDËRMARRJEVE PUBLIKE
Udhëheqës i Njësisë: Shuqri Musliu
Email: shuqeri.musliu@rks-gov.net
Tel: 038/ 200-215 59


SHËRBIMI GJEOLOGJIK I KOSOVËS
Kryshef  Ekzekutiv: Fidaim Sahiti
Email: fidaim.sahiti@rks-gov.net
Tel: 038/ 200 212 00


AGJENCIA E KOSOVËS PËR EFIÇIENCË TË ENERGJISË
Kryshef  Ekzekutiv:
Email:
Tel: 038/200 215-55


DIVIZIONI I PROKURIMIT
Udhëheqës i Divizionit: Selami Berisha
Email: selami.berisha@rks-gov.net
Tel: 038/200 215-32


DIVIZIONI PËR KOMUNIKIM PUBLIK
Udhëheqës i Divizionit: Naim Zeqiri
Email: naim.R.zeqiri@rks-gov.net;
            mzhe.informimi@gmail.com
Tel: 038/200 215-05


INSPEKTORATI I ENERGJISË
Udhëheqës i Inspektoratit: Hysni Komoni
Email: hysni.komoni@rks-gov.net
Tel: 038 200 215/33

KOSOVO IN UNESCO