Kontakti

ADRESA:
QEVERIA E KOSOVËS
MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK
SHESHI "ZAHIR PAJAZITI", NR.36
10000 PRISHTINË,
REPUBLIKA E KOSOVËS

 

 

KABINETI I MINISTRIT                              
Tel: 038/200 215-00; 215-01                            

                                                                              
KABINETI I ZV. MINISTRES
Tel: 038/200 215-80

KABINETI I ZV. MINISTRIT
Tel: 038/ 200 215-58

DEPARTAMENTI I INTEGRIMIT EVROPIAN, KOORDINIMIT TË POLITIKAVE DHE ZHVILLIMIT EKONOMIK
U.D. Drejtor i Departamentit: Shkëlzen Kuqi
Email: shkelzen.kuqi@rks-gov.net
Tel: 038/200 215-34


DEPARTAMENTI I ENERGJISË
Drejtor i Departamentit të Energjisë: Luan Morina
Email: luan.morina@rks-gov.net
Tel: 038/200 215-09


DEPARTAMENTI I MINIERAVE
U.D. Drejtor i Departamentit të Minierave
Email: skender.sallahu@rks-gov.net
Tel: 038/200 215-13


DEPARTAMENTI I POSTË-TELEKOMUNIKACIONIT DHE TEKNOLOGJISË INFORMATIVE E KOMUNIKUESE
Drejtor i Departamentit: Agim Kukaj
Email: agim.kukaj@rks-gov.net
Tel: 038/200 215-86

DEPARTAMENTI LIGJOR
Drejtor i Departamentit: Alban Çollaku
Email: alban.collaku@rks-gov.net
Tel: 038/200 215-11


DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE SHËRBIMEVE TË PËRGJITHSHME
Drejtor i Departamentit: Agim Thaçi
Email: agim.thaci@rks-gov.net
Tel: 038/200 215-31


NJËSIA PËR POLITIKA DHE MONITORIM TË NDËRMARRJEVE PUBLIKE
U.D. Udhëheqëse e Njësisë; Flutura Shala
Email: flutura.shala@rks-gov.net
Tel: 038/ 200-215 59


SHËRBIMI GJEOLOGJIK I KOSOVËS
Kryshef  Ekzekutiv: Fidaim Sahiti
Email: fidaim.sahiti@rks-gov.net
Tel: 038/ 200 212 00


AGJENCIA E KOSOVËS PËR EFIÇIENCË TË ENERGJISË
Kryshef  Ekzekutiv: Bedri Dragusha
Email; bedri.dragusha@rks-gov.net
Tel: 038/200 215-55


DIVIZIONI I PROKURIMIT
Udhëheqës i Divizionit: Selami Berisha
Email: selami.berisha@rks-gov.net
Tel: 038/200 215-32


DIVIZIONI PËR KOMUNIKIM PUBLIK
Udhëheqës i Divizionit: Naim Zeqiri
Email: naim.R.zeqiri@rks-gov.net; mzhe.informimi@gmail.com
Tel: 038/200 215-05


INSPEKTORATI I ENERGJISË
Udhëheqës i Inspektoratit: Hysni Komoni
Email: hysni.komoni@rks-gov.net
Tel: 038 200 215/33

KOSOVO IN UNESCO