KUR Prishtina sh.a. - Raportet e Kënaqësisë së konsumatorit