Malo više o nama


Jedinica za politike i nadzor javnih preduzeća



1.    Dužnosti i odgovornosti Jedinice za politike i nadzor javnih preduzeća su sledeće:

1.1 Podržava ministra i Vladu u vršenju odgovornosti za javna preduzeća;

1.2 Priprema i podnosi ministru radi otpravljanja Vladi, analize i preporuke po pitanjima koja se odnose na centralna javna preduzeća koja su u nadležnosti ministra i/ili Vlade;

1.3 Priprema i podnosi ministru predloge procedura za nadzor centralnih javnih preduzeća i nadgleda njihovu usaglašenost  sa Zakonom o javnim preduzećima i relevantnim zakonodavstvom na snazi;

1.4 Prikuplja odgovarajuće podatke o javnim preduzećima i, po potrebi, pruža podršku Odseku za budžet i finansije u vezi sa svim aspektima budžeta Kosova koji se odnose na javna preduzeća;

1.5 Prisustvuje sednicama odbora javnih preduzeća u svojstvu posmatrača, u ime akcionara; i

1.6 I druge dužnosti i odgovornosti utvrđene u Zakonu o javnim preduzeća, Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima i relevantnom  zakonodavstvu na snazi.

2. Rukovodilac Jedinice za politike i nadzor javnih preduzeća izveštava ministru Ministarstva ekonomskog razvoja.

3.  Jedinica za politike i nadzor javnih preduzeća je na istom strukturalnom nivou sa Odeljenjima.

4. Broj zaposlenih u Jedinici za politike i nadzor javnih preduzeća je dvanaest (12).