Kënaqshmeria e Konsumatorëve 2012 KRU Hidrodrini Pejë sh.a.