Dokumentet e Arkivuara - KUR Radoniqi, Gjakovë sh.a.